Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.3.2016

Rekisterinpitäjä

Hair\’n Body Fashion Scandinavia Oy (HBFS)

YTUNNUS: 2620135-3

Satakunnankatu 21

33210 Tampere

Yhteyshenkilö

Sami Lehmus

sami(at)hbfs.fi

Rekisterin nimi

HBFS Oy verkkokaupan käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 • Asiakassuhteen ylläpito ja hoito
 • Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta
 • Markkinointi eri muodoissaan
 • Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset
 • Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • Muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus

HBFS Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, suoramarkkinointiin  ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

 • nimi
 • osoite
 • puhelin
 • sähköposti
 • ostohistoria
 • evästeiden tallentama tieto
 • yrityksen nimi
 • y-tunnus
 • muut mahdolliset tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

HBFS Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu eri käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu tehokkaiden ja nykypäiväisten teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Gel nails first appeared in the U.S. in the early 1980s, Nail art
but were met with limited success. At the time, Nail salon
the manufacturers of gel lights and the gel itself had not joined forces, summer gel nails
not yet recognizing the need to precisely match the intensity of the light to the photoinitiators in the gel.gel nail polish for sale
Nail techs and clients soon found out that ­using the wrong light or applying too much gel caused a burning sensation on the client’s fingertips.summer gel nails
Additionally, education on gel application was limited, leaving nail techs in the dark about the product, and home-use ­systems were introduced around the same time, damaging the reputation of salon-use systems by ­association.Nail care
gel nail polish